భాద్రపద మాసం విశిష్టత భాద్రపద మాసం లో వచ్చే పండుగలు పర్వదినాలు గురించి తెలుసుకుందాం – Taraalu antaralu By RJ Girija – 29th Aug 2019

భాద్రపద మాసం విశిష్టత భాద్రపద మాసం లో వచ్చే పండుగలు పర్వదినాలు గురించి తెలుసుకుందాం – Taraalu antaralu By RJ Girija – 29th Aug 2019

భాద్రపద మాసం విశిష్టత భాద్రపద మాసం లో వచ్చే పండుగలు పర్వదినాలు గురించి తెలుసుకుందాం
శ్రావణమాసం వెళ్లిపోయింది. మంగళగౌరి నోము, వరలక్ష్మి వ్రతాలతో సందడిగా ఉన్న ఇళ్లన్నీ ఒక్కసారి నిశ్శబ్దంగా మారిపోయాయి. కానీ శ్రావణం తర్వాత వచ్చే భాద్రపదమూ ప్రత్యేకమే భాద్రపదంలో ఒకో రోజు గడిచేకొద్దీ ఊరంతా హోరెత్తిపోతుంది. మరి వినాయక చవితి వచ్చేది ఈ నెలలోనే కదా.వినాయక చవితి తర్వాత వచ్చే పంచమిని రుషిపంచమి అని పిలుస్తారు.తొలిఏకాదశి రోజున శేషతల్పం మీద శయనించే విష్ణుమూర్తి, పరివర్తన ఏకాదశి రోజున మరోపక్కకి ఒత్తిగిలుతాడని అంటారు. అందుకే ఈ రోజుకి ‘పరివర్తన ఏకాదశి’భాద్రపదంలో పండుగలే కాదు… నోములు, వ్రతాలకి కూడా కొదవ లేదు. భాద్రపద శుద్ధ చతుర్దశి రోజున వచ్చే అనంతపద్మనాభస్వామి వ్రతం ఇందులో ముఖ్యమైనది. ఈ రోజున ఆ పద్మనాభస్వామిని కొలిచినవారి కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయని అంటారు. ఇదే కాకుండా ఉండ్రాళ్ల తద్ది నోము, ఉమామహేశ్వర వ్రతం

Download iOS App

Download Android app